Köşe Yazarları

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu yapılandırması

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası kapsamına zorunlu olarak alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştı. Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyecekleri gelir testine göre belirlenmektedir. Prim..

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu yapılandırması

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası kapsamına zorunlu olarak alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştı. Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyecekleri gelir testine göre belirlenmektedir. Prim ödenip ödenmeyeceğinin tespiti için genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

Sosyal güvencesi olmadığı için zorunlu olarak GSS tescili yapılanlardan aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin üstünde olanlar 2021 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 107,33 TL’dir.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle GSS kapsamında resen tescil edilen kişilere durumlarını belirten bir tebligat gönderilmektedir. Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin üçte birinin altında olduğunu düşünenler 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin altında olanlar gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet tarafında karşılanacaktır.

Lise mezunu gençlere 20, üniversite mezunu gençlere 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın primi devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı olmaları sağlanmıştır.

GSS gelir testine girmeyen veya prim borçlarını ödemeyenler için 7326 Sayılı torba kanunla yeni bir hak getirilmiştir.

Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 09/06/2021 tarihinden 30/11/2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup 09/06/2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalarının, 30 Kasım 2021’e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.

09/06/2021 tarihinden önce prim borcu bulunanlar şartları taşımaları halinde, 09/06/2021 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 09/06/2021 tarihinden itibaren 31/12/2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaktır.

09/06/2021 tarihine kadar ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL