Ekonomi

Enflasyonun 2025’te tek haneye inmesi hedeflendi

Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022 enflasyon tahmini yüzde 65 olurken, enflasyonun 2023’te yüzde 24.9, 2024’te yüzde 13.8, 2025’te yüzde 9.9’a düşürülmesi hedeflendi. OVP’de fiyat..

Enflasyonun 2025’te tek haneye inmesi hedeflendi

Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022 enflasyon tahmini yüzde 65 olurken, enflasyonun 2023’te yüzde 24.9, 2024’te yüzde 13.8, 2025’te yüzde 9.9’a düşürülmesi hedeflendi.

OVP’de fiyat istikrarına katkıda bulunması amacıyla konut arzının hızla artırılıp, tarımda girdi maliyetlerinin düşürüleceği ifade edildi

 

2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program(OVP) Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Programda 2022 enflasyon tahmini yüzde 65 olurken, enflasyonun 2023’te yüzde 24.9, 2024’te yüzde 13.8, 2025’te yüzde 9.9’a düşürülmesi hedeflendi.

 

Son olarak TÜİK temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 79.6’ya çıktığını açıklamıştı.

 

 

OVP’de, program döneminde fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinin amaçlandığı ifade edildi ve şu değerlendirmelere yer verildi:

“Üretim ve verimlilik artışı sağlanarak TÜFE yıllık artış hızının 2025 yılı sonunda yüzde 9.9 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede Türk Lirası’nın istikrarlı bir görünüm sergileyeceği, gıda enflasyonunun program dönemi içinde tek haneli seviyelere düşürüleceği öngörülmektedir.”

Programda enflasyonun düşürülmesi amacıyla belirlenecek politika ve tedbirler ise şöyle sıralandı:

“Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi amacıyla enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edilecek, Merkez Bankası tarafından politika faiziyle birlikte, zorunlu karşılıklar, likidite, teminat ve proaktif rezerv yönetimine ilişkin politika bileşeni fiyat istikrarı hedefi gözetilerek etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Fiyat istikrarını destekleyecek şekilde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırım-istihdam-ihracat hedefleri doğrultusunda reel sektöre uygun finansman maliyetleriyle sağlanan krediler hedef odaklı olarak yaygınlaştırılacaktır.”

 

LİRALAŞMA VURGUSU

“Fiyat istikrarını sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen politikaların asli unsuru olan Liralaşma stratejisi kapsamında finansal sistemde temel değer saklama aracının Türk Lirası cinsinden varlıklar olmasını, hanehalkı firma ve bankacılık kesimlerinin varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlığının artırılmasını, kamunun ve özel sektörün yurtiçindeki ticari işlemlerde fiyatlama ve ödemelerinin Türk Lirası temel alınarak yapılmasını sağlayacak bütüncül politikalarla finansal mimarinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Gelirler politikası fiyat istikrarını ve gelir dağılımını gözetecek şekilde para ve maliye politikaları ile eşgüdüm içerisinde belirlenmeye devam edecektir.”

KONUT ARZI HIZLA ARTIRILACAK

“Salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine ve inşaat sektörünün canlandırılmasına katkı sağlanmasına yönelik olarak yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır.

Konut sektöründe arz ve talep dengesizliği kaynaklı fiyat dalgalanmalarını azaltacak şekilde şehirlerimizde daha sağlıklı yapılaşma koşullarının sağlanması ve arsa maliyetlerinin azaltılması amacıyla planlı, altyapısı tamamlanmış sosyal donatı alanlarına sahip Hazine arazileri ev yapmak isteyen vatandaşlarımıza sunulacaktır.”

TARIMDA GİRDİ MALİYETLERİ AZALTILACAK

“Başta tohum, gübre, yem, mazot, ve ilaç olmak üzere tarımda girdi maliyetlerinin azaltılması, finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulanması ve stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranlarında üretimin tesis edilmesi suretiyle gıda arz güvenliği sağlanacak, çiftçi gelirlerinin üretimin sürdürülebilirliğini temin edecek şekilde belirlenmesine devam edilecektir.

Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçilmesine, ekilebilir arazilerin üretime kazandırılmasına, sulanabilir alanların artırılmasına ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Üretici örgütlerinin ortak tedarik, pazarlama, satış ve makine kullanımının yanı sıra depolama, dağıtım ve nakliye hizmetleri gibi destekleyici hizmetleri sunmasını sağlayacak mekanizmalar kurulacak.

Sürdürülebilirlik kapsamında meraların ıslahı ve korunması çalışmalarına hız verilecek. Küçük aile işletmelerinin kırsaldaki varlığı ve tarımsal üretime katkılarını artırmak için hayvan verimini artıracak ahır ve ağılların ıslahı gerçekleştirilecek.

Fiyatların mal ve hizmetler için belirlenecek kodlar vasıtasıyla elektronik ortamda takip edilmesi sağlanarak fiyat verilerine ülke çapında idari veri statüsü kazandırılacak.”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL